Doučovanie - slabé výsledky v škole

Učíte sa s vašimi deťmi každý deň? Trvá to neprimerane dlho a nevidíte žiadne zmeny k lepšiemu? Pozorujete pri učení niektorý z týchto problémov?

  • nechuť k učeniu
  • nedostatok sústredenosti
  • nesamostatnosť pri učení
  • domýšľanie slov pri čítaní, zasekávanie sa
  • dieťa si nepamätá text, ktorý prečítalo
  • nechuť k písaniu, vynechávanie písmen
  • problém s i/y
  • zlá pamäť

Doučovanie je určené každému, kto má problémy s čítaním, písaním, gramatikou alebo s učením ako takým. Môžu to byť žiaci prvého či druhého stupňa ZŠ, ako aj študenti SŠ. Našou spoločnou snahou je, aby  sa dieťa v škole zlepšil a prosperovalo, zaznamenávalo úspechy a stalo sa sebavedomejším.

Doučovanie prebieha individuálnou formou – jeden vyškolený lektor a jeden študent. Hodiny prebiehajú priamo v priestoroch Medikon. Čas sa prispôsobuje schopnostiam a tempu každého študenta.

Na doučovanie je potrebné chodiť minimálne 2xtýždenne na 2 vyučovacie hodiny (t.j. 2×45 minút). Jeden cyklus obsahuje 16 vyučovacích hodín. Skúsenosti ukázali, že na zvládnutie problémov s učením, je potrebné absolvovať minimálne tri a viac cyklov.

Prihlásiť sa a začať môžete kedykoľvek v priebehu roka. Na úvodnej bezplatnej konzultácii zistíme aktuálnu situáciu v učení a vypracujeme individuálny plán doučovania.

Individuálne doučovanie:                                         

 Čas trvania: 45 minút          
 Cena: 15,-euro