Kontaktujte nás

Mediačné a konzultačné centrum
MEDIKON s.r.o.

zapísané do registra mediačných centier pod ev.č. 65

Dom odborov Žilina
Blok A - 3. poschodie - č. dverí 46
Antona Bernoláka 51
010 01  Žilina
IČO: 51 155 109
DIČ: 2120631799
IBAN: SK71 8330 0000 0029 0141 4218 Jazyk komunikácie: slovenský, český a anglický Email: info@medikon.sk Ing. Bc. Jarmila Turoňová Email: turonova@medikon.sk Tel: +421 911 896 192 Zapísaná v zozname mediátorov na Ministerstve spravodlivosti SR pod registračným číslom 1779.
Mgr. Helena Samsonová
Email: samsonova@medikon.sk
Tel: +421 905 846 102
odborný poradca
 PaedDr. Katarína Kitašová 
Email: kitasova@medikon.sk
Tel: +421 908 228 472
kariérny poradca, lektor

Parkovanie v obchodnom centre Aupark Žilina.

Pešou chôdzou sa k nám dostanete veľmi  jednoducho zo Železničnej i Autobusovej stanice smerom  k Auparku za 15 min.

Pokiaľ využijete MHD nastúpite na zastávke Železničná stanica smer Veľká Okružná, Aupark  – autobus č. 22.