ČO JE MEDIÁCIA

Mediácia je dobrovoľný, diskrétny, neformálny spôsob mimosúdneho riešenia vašich sporov. Je to najbežnejšia forma mimosúdneho riešenia sporov v Kanade, USA i v Európe. Mediácia sa uskutočňuje za pomoci nestrannej kvalifikovanej osoby – mediátora, ktorý pomáha sporiacim sa stranám pri hľadaní riešenia ich sporu.

What is mediation (English)