RODINA

Vzťahy medzi rodičmi a deťmi

Vzťahy v rodinách
pred rozvodom, ako aj po rozvode

Manželské a rodinné konflikty

Výživné medzi rodičmi a deťmi, medzi manželmi navzájom

MEDIKON s.r.o – Mediačné a konzultačné centrum Žilina