Príprava žiakov na maturitnú skúšku/prijímacie pohovory z BIOLÓGIE a CHÉMIE

  • Chcete byť pripravení na maturitnú skúšku z biológie, či chémie?
  • Potrebujete biológiu a chémiu na prijímacie skúšky na Vami zvolenú VŠ?

Príprava žiakov na prijímacie pohovory na lekárske, farmaceutické, veterinárne fakulty v SR a ČR, na štúdium biológie, chémie, biochémie a nemedicínske odborov na VŠ.

Príprava trvá minimálne 1x týždenne –  2 vyučovacie hodiny (t.j. 2×45 minút). Prihlásiť sa a začať môžete kedykoľvek v priebehu roka, v prípade študenta posledného ročníka strednej školy odporúčame sa prihlásiť na prípravu najneskôr v januári príslušného roka, v ktorom sa konajú prijímacie pohovory.

Individuálna príprava:                                         

 Čas trvania: 45 minút          
 Cena: 15,-euro