Účasť na konferencii: III. konferencia o rodinnej mediácii

V dňoch 16. a 17.februára 2018 sa uskutočnila III.konferencia o rodinnej mediácii – MEDIÁTOR AKO SÚČASŤ INTERDISCIPLINÁRNEJ SPOLUPRÁCE PRI RIEŠENÍ RODINNÝCH SPOROV. Podujatie sa konalo na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave.

Pre viac informácií kliknite na nasledovný odkaz:

http://rodinnamediacia.sk/sk/clanky/cely-clanok/?cislo=28

Účasť na konferencii: 5. ročník konferencie o mediácii

V dňoch 13.-14. Apríla 2018 v Modre sa uskutočnila

Medzinárodná konferencia s názvom „Mediácia – profesia alebo metóda“

Viac informácii na

http://www.amssk.sk/tlacova-sprava-medzinarodna-vedecka-konferencia-mediacia-metoda-alebo-profesia-v-modre/

 http://www.amssk.sk/clanok-medzinarodna-vedecka-konferencia-mediacia-metoda-alebo-profesia-v-modre/